Өөрөө ургасан Ловон Бадмажунай

Ловон Бадмажунайн ийм нэгэн хөрөг дүрс Төвдийн Хам нутгийн 800 жилийн түүхтэй нэгэн хийдийн ханан дээр өөрөө товойн гарсан байна. Бардор Түлкү хэмээх нэгэн хувилгаан лам энэ сүмд Ловон Бадмажунайн чогийг хурсаны дараа энэ дүрс өөрөө урган гарсан бөгөөд харамсалтай нь олоны хөлд дарагдахаас болгоомжлоод чухам хаана байдаг ямар хийдэд болсон үйл явдал болохыг нь нууцалж байгаа юм байна.

No comments:

Post a Comment

Free Hit Counter