Агарү хийгээд арнаг

Лувсаншадав маарамбын Агар хачар найрлагад агарү хийгээд арнаг гэж хоёр зүйлийн агар орсны ялгааг гаргаж өгөхыг хүссэний хариуд: Арнаг гэдэг нь Өвөр Монгол эмч нарын хэрэглэдэг Алшаа Агар, Агарү гэдэг нь Хятад Агарыг хэлж байгаа гэсэн шүү.

No comments:

Post a Comment

Free Hit Counter